Algemene Voorwaarden

Uw veiligheid:

Op onze site kunt u zich zo goed als anoniem begeven, wij doen hier dan ook geen controle op.

Wij adviseren om prive gegevens op een neutrale/openbare plek te verstrekken.

Wees u zich er van bewust dat diegene die u denkt op de mail te treffen in werkelijkheid niet de persoon hoeft te zijn als wie hij of zij zich voordoet.

Wij doen er alles aan Fake profielen te weren echter kunnen we dit niet 100% garanderen.

Deze Website bestaat hoofdzakelijk uit fictieve en non fictieve content waar niet in alle gevallen een afspraak mogelijk is puur vanwege het feit dat wij niet alles op echtheid kunnen controleren.

Dit geldt tevens voor het komen tot een afspraak waar wij niet voor verantwoordelijk voor kunnen worden gesteld.

Wij hebben geen inzage in de onderlinge conversaties daar we de privacy van onze leden hoog hebben staan.

Indien u een afspraak maakt raden wij u aan iemand in vertrouwen te nemen en te vertellen waar u naar toe gaat en bij telefonisch contact gebruik te maken van nummerweergave.

Spreek af op een openbare plaats en neem desnoods iemand mee om de eerste ontmoeting goed te laten verlopen.

 

Inschrijven:

Om je te kunnen aanmelden op Deze Website moet je 18 jaar of ouder zijn.

Het lidmaatschap is geheel gratis.

 

Na je aanmelding heb je de volgende functies tot je beschikking:

- Profielen van andere deelnemers bekijken.(Indien deze open staan voor publiek)

- Gratis jouw eigen foto's plaatsen en beheren.

- Gratis je eigen favorietenlijst opstellen.

- Gratis een uitgebreid profiel.

- Berichten versturen.

- flirt sturen.

- Prive foto's versturen.

- Persoonlijke berichten aan andere deelnemers versturen.

- Om volledige toegang te krijgen dien je eerst Gratis te registreren.

 

Het uploaden van materiaal:

Na het inloggen op Deze Website kun je foto's uploaden.

Je bestand moet aan de volgende voorwaarden voldoen!

 

Foto's:

Bestandformaten:.jpeg .jpg .png en .gif

Grote: max. 2 MB

Fotomateriaal mag door ons zonder opgave van reden worden geweigerd dan wel verwijderd worden.

 

Foutmeldingen - Inlog problemen:

De problemen met inloggen kunnen op 2 manieren veroorzaakt worden:

1. uw beveiligingsinstellingen staan erg hoog. (Bijv. in de browser, firewall, of virusscan) waardoor het "inlog cookie" niet geaccepteerd wordt.

2. Uw browser accepteert geen nieuwe cookies omdat het geheugen vol is. Dit los je op door het volgende te doen: start > configuratiescherm > internet opties > en wis hier je cookies.

Als u aan deze voorwaarden voldoet en nog steeds problemen heeft met het uploaden neem dan contact met ons op.

 

Cookies:

Informatie over cookies op Deze Website

Deze website bevat zogenaamde "cookies"*. Volgens de wet op de elektronische communicatie (in werking getreden op 25 juli 2003) moet iedereen die een site bezoekt die cookies bevat, de onderstaande informatie ontvangen:

•de website bevat cookies

•doel waarvoor de cookies worden gebruikt

•hoe de cookies vermeden kunnen worden

Op Deze Website worden cookies gebruikt wanneer de bezoeker een vragenformulier invult, bijvoorbeeld bij aanmelding.

 

Als je het gebruik van cookies niet accepteert, kun je:

•Deze Website sluiten

•besluiten geen vragenformulieren in te vullen

•besluiten je niet aan te melden

* Een cookie is een kleine hoeveelheid data, met daarin veelal een anonieme unieke identificatiecode, die vanaf de computer van een website naar je browser wordt verstuurd en op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Op vele websites geven cookies de gebruiker toegang tot bepaalde functies. Met de informatie in de cookie is het mogelijk het surfgedrag van een specifieke gebruiker na te gaan.

 

De informatie die je publiceert op Deze Website mag:

•Geen schade aan brengen aan derde of een belediging vormen voor anderen, of hen als crimineel bestempelen

•Niet bedreigend, obsceen of kwetsend zijn

•Geen opruiende opmerkingen over een groep mensen bevatten, of racistische of seksistische opmerkingen

•Opruiende opmerkingen bevatten die op seksuele geaardheid zijn gebaseerd

•Geen illegale teksten met geweld of kinderpornografie bevatten

•Geen inbreuk op professionele geheimhoudingsplicht bevatten

•Geen datavirussen verspreiden

•Geen auteursrechtwetten overtreden

•Niet aanzetten tot misdaad en geen misdadige activiteit van welke soort dan ook vormen

•Niet bewust informatie bevatten die niet correct is met de werkelijkheid, ook is het verboden je voor te doen als iemand anders.

•Geen afbeeldingen die persoonlijke info bevatten.

Ons systeem is bedoeld voor een persoonlijk gebruik: het is dan ook verboden foto's te uploaden die niet van jouw persoonlijk zijn.

 

Bedenk dat:

•Jij persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat je plaatst op Deze Website

•Alles wat je op het internet zet daar ook blijvend aanwezig is, en dat je geen beheersing hebt over hoe het materiaal wordt verspreid

•Je anoniem bent voor andere gebruikers, maar dat je netidentiteit (je IP-nummer) geregistreerd en opgeslagen wordt, zodat je getraceerd kunt worden als je de net-etiquetteregels hebt overtreden of als er bij de politie een klacht wordt ingediend
 

Aanvullende regels en informatie:

Je mag waar dan ook op Deze Website geen materiaal bekendmaken dat wordt beschermd door auteursrechtwetgeving. Je mag Deze Website niet als forum voor welke illegale activiteiten dan ook gebruiken, of voor de verspreiding van materiaal dat inbreuk maakt op welke wetten dan ook of dat als kwetsend gezien kan worden, bijvoorbeeld opruiende opmerkingen over een bepaalde groep of pestende of beledigende opmerkingen die zijn gebaseerd op seksuele geaardheid. Het materiaal mag geen overtreding van auteursrechtwetgeving vormen. Ook mag je geen links maken naar illegale websites of sites die illegaal materiaal bevatten. Als je een link naar een dergelijke site hebt gemaakt, ben je verantwoordelijk voor deze overtreding.

Deze Website mag alleen voor privédoeleinden gebruikt worden. Elk gebruik van Deze Website, al dan niet rechtstreeks, voor commerciële doeleinden, zoals verkopen, adverteren en onderzoeken, vormt een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden waarvoor Deze Website schadevergoeding kan eisen. Je mag Deze Website niet gebruiken als een middel voor verspreiding of als een bron van contacten voor de verspreiding van commerciële berichten, bijvoorbeeld spam-mail. Je mag geen links maken naar sites die pornografisch, racistisch of op enigerlei wijze duidelijk ongepast zijn. Alle pogingen om in het Deze Website -computersysteem in te breken worden aan de politie gemeld. Het is absoluut verboden de Deze Website -diensten/functies verkeerd te gebruiken of te misbruiken door of voor het pesten of beledigen van iemand vanwege zijn/haar seksuele geaardheid.
 

Beleid m.b.t. foto's, tekst en profielen:

De foto's die je uploadt, en je commentaar vallen alle onder de bovenstaande regels. Deze Website behoudt zich het recht voor om foto's, commentaar, profielen en aantekeningen te veranderen of te verwijderen als ze illegaal zijn, als kwetsend of beledigend worden beschouwd of als ongepast voor Deze Website worden gezien. Ook worden contactgegevens verwijderd. Een en ander wordt beoordeeld door Deze Website.

Persoonlijke gegevens worden door het systeem automatisch omgezet naar sterretjes dit in verband met de wet op de privacy. Wilt u prive gegevens verstrekken doe dit op een openbare of neutrale plaats.

 

Het plaatsen van een profielfoto is niet verplicht echter raden we het wel aan om sneller contacten te kunnen leggen.

Wij hebben geen inzage in de onderlinge conversaties uit privacy oogpunt waar een ieder dan ook zelf verantwoordelijk is voor de gesprekken die hij of zij voert.

Dit geldt tevens voor de foto's en prive gegevens die onderling verstuurd worden.

Deze Website kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor afspraken die wel of niet gemaakt worden onderling.

Mocht je tot een afspraak komen spreek dan af op een openbare plaats desnoods in gezelschap van een goede kennis om zo het eerste contact te laten verlopen.

Een andere optie is iemand in vertrouwen te nemen en te vertellen waar u naar toe gaat en bij telefonisch contact gebruik te maken van nummerweergave.
 

Privacy en veiligheid:

Wij van Deze Website beschermen en respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Deze Website zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

Wij van Deze Website hebben alle mogelijke stappen ondernomen jouw informatie gegevens in een veilige omgeving op te slaan.

Tevens biedt ons systeem een e-mailcontact via het anonieme mailsysteem van hier wordt Uw privacy gegarandeerd.

Deze Website leest de inhoud van dit vertrouwelijke interne e-mail systeem niet.

De persoonlijke gegevens die buiten de profiellijst bij registratie zijn verstrekt, zijn absoluut niet toegankelijk voor derden.

Ook doen wij niet aan uitwisseling, verkoop van deze gegevens en worden ze niet doorgespeeld aan derden.

Een lid van Deze Website kan op elk moment zelf zijn persoonsgegevens veranderen of verwijderen uit de database, ook kan hij zich verwijderen van de mailinglist als de deelnemer zich hiervoor heeft opgegeven.

Een lid kan ten alle tijde zijn of haar profiel verwijderen indien gewenst.

Natuurlijk is Deze Website en de beheerder niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit deelname en eventuele afspraken en het verloop hiervan.
 

Misbruik - klacht indienen:

Als je een bericht ontvangt, een mail of een foto dat/die een overtreding van de bovenstaande regels vormt, is het belangrijk dat je zo spoedig mogelijk contact opneemt met de redactie van Deze Website, bereikbaar via het contactformulier
 

Overmacht:

In geval van overmacht wordt de verplichting van Deze Website opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 

Overige bepalingen:

Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Deze Website en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Houdt u rekening met de mogelijkheid dat niet iedereen is wie hij/zij zegt dat hij is. Deze Website kan niet garanderen dat ieder lid een natuurlijk persoon is. Indien u vermoedt dat een lid fake is, kunt u dit lid melden als een fake profiel. Deze Website zal iedere melding beoordelen en indien nodig gepaste maatregelen treffen.

Deze Website behoudt het recht om alle content onaangekondigd te wijzigen.

Kom nu in contact met !

geen resultaten gevonden !!